Mokyklos naujienos

Balandžio 27 d. – Medicinos darbuotojų diena. Mūsų mokyklos mokiniai dailės būrelio metu ir per dailės pamokas nuotoliu būdu taip pat prisijungė prie šios akcijos. Mokinių namų langai pražydo gėlėmis, kurios palaiko šią nuoširdžią iniciatyvą. Tikimės, kad sveikatos priežiūros specialistai, keliaudami į darbą, pamatys jiems siunčiamus pagarbos ir dėkingumo ženklus. 

Dailės mokytoja Rasa Tytmonaitė

 

Atmintinė mokiniams ,,Kaip tu gali padėti sau!''

Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Psichologijos skyriaus specialistai parengė atmintinę mokiniams „Kaip tu gali padėti sau!", kurioje pateikiama informacija, kaip mokiniai gali pasirūpinti savimi ir savo emocine gerove karantino metu. Atmintinė visada pasiekiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto puslapyje skiltyje „Rekomendacijos".

Informacija paaugliams

Brangūs mokiniai, karantino laikotarpis – didelis išbandymas visiems žmonėms. Jei namuose jums grasina tėvai ar kiti artimieji, jei jus muša, nepadoriai su jumis elgiasi, neduoda valgyti ar kitaip jus skriaudžia, jei iš jūsų tyčiojasi klasės draugai, kiti vaikai ar suaugusieji, jei jums grasina internete – NETYLĖKITE!

Savaitė „Su lietuvių autorių knygomis“ 1-4 kl. mokiniams

Nacionalinės bibliotekų savaitės metu (balandžio 23-29 d.) siūlau skaityti lietuvių autorių knygas.

I - IV klasių rekomenduojamas lietuvių autorių knygų sąrašas

Bibliotekininkė Ida Matelienė

 

Vieningi elektroniniu būdu siunčiamo dokumento (mokinių namų darbų) reikalavimai

Vieningi elektroniniu būdu siunčiamo dokumento (mokinių namų darbų) reikalavimai

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Tamošaitienė

Konkursas ,,Mokykla namuose'' nuostatai

Kūrybinių darbų konkurso ,,Mokykla namuose: atradimai ir iššūkiai“ nuostatai Kviečiame aktyviai dalyvauti.

Saulė Sitavičienė, RRŠPT metodininkė

Patarimai iš policijos

Kadangi pastaruoju metu daug laiko jaunimas praleidžia prie kompiuterių, internete, įvairiuose portaluose, todėl kreipiuosi į Jus, pedagogai, su prašymu pasidalinti Lietuvos policijos paruoštais elekroniniais lankstinukais, skirtais nepilnamečių neįsitraukimui į nusikalstamas veikas elektroninėje erdvėje (vienas lankstinukas skirtas patiems jaunuoliams, kitas jų tėvams).

Kaip paaugliams neįsitraukti į NV

Patarimai tėvams

Šiaulių apskr. VPK Raseinių r. PK VS vyriausiasis tyrėjas Darius Jonaitis

Pasaulis be knygų. Koks tai pasaulis? Ar tai pasaulis. Ar tik Mėnulio, Marso peizažai su nenuspėjamais ežerų duburiais, su melsvų dulkių sūkuriais? Beraštis? Miręs? Nes jo nepalietė Dvelksmas, į molį įkvėpęs gyvybės dvasią. Leonardas Gutauskas

Mieli mokytojai, tėveliai,

„Vaikų žemė“ drauge su puikių menininkių - rašytojų, iliustruotojų ir aktorių - komanda kviečia vaikus dalyvauti internetiniuose kūrybiniuose užsiėmimuose.

Rekomendacijos tėvams ir mokytojams kaip bendrauti su mokiniais apie Covid-19

Rekomendacijos mokytojams, kaip kalbėtis su vaikais dėl Covid-19

Rekomendacijos tėvams, kaip kalbėtis su vaikais dėl Covid-19

Nacionalinis konkursas ,,Lietuvos istorijos žinovas''

Padėka Gabrieliui Dieniniui už dalyvavimą Nacionaliniame konkurse ,,Lietuvos istorijos žinovas''

Padėka Raseinių Šaltinio progimnazijai už puikų mokinių pasirengimą ir dalyvavimą konkurse

Istorijos mokytojas A. Zmitra

Sveikindama Jus su artėjančiomis šventėmis noriu palinkėti atsparumo, t.y. gebėjimo būti ir išlikti sveikiems, nepaisant kasdienės įtampos, nepalankios buvimui aplinkos, ir priimti šiandienines kliūtis kaip iššūkius, kuriuos reikia įveikti. Linkiu įgyti moralinį atsparumą kaip viltį ir tikėjimą, kad yra ir bus gyvenimas ir už šiandienos kliūčių. 

Lietuvoje prasidėjus nuotoliniam ugdymo procesui vaikai ypač daug laiko praleidžia internete, o pamokų organizavimas virtualioje erdvėje kelia naujų iššūkių ir mokiniams, ir mokytojams. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) kartu su LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Nacionaline švietimo agentūra parengė rekomendacijas mokytojams, kaip saugiai ir efektyviai vesti pamokas nuotoliniu būdu. Taip pat RRT parengė patarimų ir tėvams, kaip padėti vaikams būti saugesniems internete šiuo ypatingu laikotarpiu.